Ungdomsmottagning för unga män

Man har nu tagit initiativ till att öppna en ungdomsmottagning för unga män på Flogsta vårdcentral. Detta för att öka lättillgängligheten även för män att hitta ett ställe där man kan söka hjälp och få svar på frågor. Genom att vara lättillgängliga även för män ökar man chansen till en god hälsa för alla.

läkareDet är viktigt att ta hand om sin hälsa på alla olika tänkbara plan. Detta håller man med om på Flogsta vårdcentral där man nu har öppnat en ungdomsmottagning för unga män. På Uppsala nya tidning berättar man om den nya ungdomsmottagningen och beskriver att man tycker att behovet har varit stort. Det är oftast kvinnorna som har en mer kontinuerlig kontakt med ungdomsmottagningar när de söker hjälp om bland annat p-piller. Men som man skriver om i artikeln är det många unga män som har sexfrågor som man nu arbetar med att kunna svara på.

Frågor som rör testiklar, kan penis se olika ut, vilken typ av kondom ska jag använda, är exempel på frågor vi får. Men också problem med erektionen, och vad som kan göras åt det, säger Kerstin Lind.

Om du är obekväm med ungdomsmottagningar

Många går till ungdomsmottagningen för att bland annat testa sig mot klamydia. Men om man ändå inte känner för att ta sig iväg till ungdomsmottagning men ändå vill ta sitt ansvar mot klamydiasmittan kan man enkelt göra ett test på klamydiatestet.se.

Klamydia är en vanlig sjukdom som oftast inte visar på några symtom. Det är därför viktigt att både män och kvinnor väljer att ta sitt ansvar om man går in i en ny relation för att undvika smittrisk. De flesta som smittas av klamydia är mellan 20-29 år gamla och under de senaste 15 åren har antalet fall fördubblats skriver Expressen.

Scroll to top