Hen, könsneutralt pronomen

Ordet Hen

Ordet ”hen” är ett könsneutralt pronomen som används precis som ”han” eller ”hon” men för att betona personen utan att fokusera på könet. Ordet myntades redan 1966 av Rolf Dunås i Upsala Nya Tidning. Vanligt bland folk är ovetskapen om varför man ska använda ordet, och det finns en hel del frågetecken som är ganska enkla att reda ut. Det vanligaste tron är att ”genuspedagoger” vill uppfostra ”alla” barn i ett könsneutralt samhälle. Det är fel, det handlar att få förståelse om uppfostran för barn. Barn gör inte som du säger, barn gör som du gör. Förmodligen så kommer ordet ”hen” bli mer och mer vanligt och kommer inom en snar framtid att inte längre ses som något problematiskt.

Scroll to top