Fördomar och forskning

Det finns en hel del forskning om manligt och kvinnligt, dels om huruvida det skiljer sig biologiskt på olika sätt men även om hur normer befäster och påverkar vår syn på detsamma.

 

kille med kepsNågot som tidigare behandlats i ett inlägg är hur det anses som manligt att bjuda i baren, säkerligen på grund av gamla, nedärvda normer. Trist nog lever dessa förhärskande ideal kvar och många är dessvärre inte ens medvetna om dem.

 

Förvånande, kanske många tycker, men faktum är att manligt och kvinnligt och tanken kring detta går hem i rika länder, i alla fall när det kommer till ansikten. På SVT Nyheter rapporteras det om hur personer från olika typer av samhällen bedömer sexuell attraktionskraft hos typiskt manliga eller typiskt kvinnliga ansikten på skilda sätt. Resultatet från en stor antropologisk undersökning, som undersökt tolv olika grupper av människor i världen med olika grad av ekonomisk utveckling, visar på hur människors attraktion till väldigt könsspecifika egenskaper endast förekommer i de mer ekonomiskt utvecklade länderna.

 

Typiskt maskulina och feminina drag inte alltid mest attraktivt

 

I undersökningen har man bjudit in deltagare från olika delar av världen, bland annat brittiska studenter från Bristol, kinesiska invånare i industristaden Hangzou, jägar- och samlarfolk i Centralafrikanska republiken med mera. I experimentet fick de titta på digitala fotografier med tre ansiktsporträtt av samma person av det motsatta könet. Fotografierna hade gjorts om så att de visade personen som mer eller mindre maskulin eller feminin.

 

Resultaten visade alltså att det endast var folk från ekonomiskt utvecklade samhällen som ansåg att män med typiskt maskulina drag och kvinnor med feminina drag var mest tilldragande. Detta visar på att attraktionen för väldigt könsspecifika ansiktsdrag kanske inte alls har med sexuell och social selektion att göra, något som evolutionärer kanske gärna påpekat. Ansiktet sägs vidare vara den del av kroppen som främst fastställer om en person uppfattas som attraktiv eller inte. Det finns också forskning som pekar på att ett symmetriskt ansikte är mer attraktivt än ett osymmetriskt.

Scroll to top