Så håller du ett lönesamtal

Är det dags för lönesamtal, men du som närmaste chef inte vet hur du ska gå tillväga? Lugn! Att hålla lönesamtal kan i många fall vara lika nervöst för den anställde som för chefen, men med bra tips och vägledning så går det lättare. Här är några tips.

Ska du hålla i ett lönesamtal? Först och främst är det viktigt att komma ihåg att alltid ha en jämställd lönesättning, men också att ett lönesamtal är en dialog om företagets utveckling och den anställdes prestationer. Ett lönesamtal är ingen löneförhandling. Dessa saker bör ej blandas ihop.

Dags för möte

När ett lönesamtal äger rum sker ett viktigt möte mellan båda parter. Syftet med mötet är dock inte att den anställde ska övertala dig att betala högre lön, utan vikten bör ligga på att båda parter ska ha möjlighet att få komma till tals och framföra synpunkter på prestationerna som visats. Under mötets gång bestäms sällan hur den framtiden lönen kommer att se ut, men samtalet ska dock ligga till grund för framtida lönesättningar.

För att mötet ska bli så effektivt som möjligt så finns det en del punkter som du alltid bör ta med:

  • Vilka krav ska uppfyllas för den lön som den anställde har. Definiera den anställdes arbetsuppgifter och vilka kriterier som gäller.
  • Vilka möjligheter till utveckling finns det på företaget?
  • Argumenten för den nya lönen ska aldrig baseras på en persons personlighet eller egenskaper. När man sätter en grund för den nya lönen ska man alltid titta på arbetsinsatsen som personen har gjort och vilken prestation som den anställde har visat. Detta är en mycket viktig punkt!

Vikten av förberedelse

Ett lönesamtal kommer att gå betydligt bättre om båda parter har möjlighet att förbereda sig. Det är din uppgift som chef att se till så den anställde har fått information om mötet i god tid. Innan samtalet ska du som chef även se till att den anställde har fått ta del av de frågor som kommer att diskuteras.

 

Scroll to top