Den manliga hedern får en törn

Manlighet och sexualitet är en komplicerad sak i vår tid. Männen får absolut inte vara feminina eller klassas med något som fått stämpeln ”tjejigt”, de får samtidigt inte vara för stereotypiska ”manhaftiga”. Mycket heder och stolthet ligger i männens väg för lycka och framgång och just nu är det största hotet mot männen, kvinnorna.

Det är mycket att hålla reda på för männen, kvinnligt, manligt och vart man står. Medan det är helt klart uppskattat att en tjej har manliga attribut så är det en klar nackdel för männen att ha en märkbart kvinnlig sida. Normerna i samhället har dragit männen längre ifrån sina ideal samtidigt som det bräddat kvinnornas. I dag har ny teknik funnit ett sätt att få kvinnor gravida, helt utan hjälp av männens säd, så utöver den suddiga normen är männen nu plötsligt överflödiga. Det sätts upp pjäser om manligheten och hur samhällets normer ställer till det:

– Som ung man är man så klart bärare av många privilegier. Men den rådande maskulinitetsnormen är väldigt begränsande, det är mycket man inte ska göra. Framför allt sådant som klassas som feminint. Det gäller att ha ett kroppsspråk som kan avläsas som maskulint.

Män som ekonomiskt överhuvud

Män har i tidigare varit den självklara försörjaren och det ekonomiska överhuvudet. Medan kvinnorna stannade hemma med barn och hem så utvecklades männen på sina arbetsplatser. Idag ser det helt annorlunda ut då större delen av kvinnor har högre utbildning och kvalificeras till jobben på arbetsmarknaden. Männen har i regel en gymnasieutbildning och har under en längre tid inte valt att utbilda sig vidare, vilket gjort att kvinnorna nu sitter på chefsjobben och tjänar mer. En törn i mannens sida helt klart. Att ha pengar är ett sätt att visa sin status och medan män ofta visar det genom dyra bilar och elprylar så är det långt ifrån alla som har råd med det. Att ta Vivus SMSlån har blivit allt vanligare och för att rädda sin heder sätter sig männen i skuldfällan. En skrämmande utveckling som under tid kommer att göra att kvinnorna verkligen blir männens största hot, alternativet är att männen är sitt egna hot.

Scroll to top