Manlighet på film

När man tänker på vad som är manligt så kanske man vill fundera på hur manlighet gestaltas på olika platser. Filmer är någonting som i första hand produceras av män, även om det finns enormt många bra kvinnor som är både producenter och regissörer. De flesta filmstöd går till män och helt enkelt tänker man väl som oftast att det är männen som står bakom kameran eller sitter i regissörsstolen under inspelningarna. Men framför kameran är det oftast lite mer jämställt, där figurerar fler kvinnor och de får synas lite mer. Men det finns många sätt som film medverkar till att späda på bilden av vad manlighet är, genom sättet de gestaltar män på.

Män på film är oftast klassiskt manliga. Tänk bara på Rambo, som springer runt i djungeln med sina manliga muskler framme samtidigt som han manligt skjuter när andra manliga män. Eller om vi tänker på klassiska maffiafilmer, där är det enormt mycket män som får ta plats och vara vad man nog skulle säga är traditionellt manliga. Man ser dem sitta där med andra män, klädda i fina kläder, röka en fin cigarr och bestämma andra mäns öde. De utövar en massa makt helt enkelt. Och det är väl kanske makt som mycket av manligheten på film har att göra med, männen har både makt över filmskapandet i sina roller som regissörer, och de manliga skådespelarna får allt som oftast roller där de utövar makt över varandra eller över kvinnor och barn.

 

Scroll to top